ข่าวอัพเดท โปรโมชั่น

เดอะ เภรี โฮเต็ล แบรนด์โรงแรมล่าสุดในเครือเดอะ สแตนดาร์ด ประกาศแผนดันธุรกิจ ตั้งเป้าขยายสาขาทั่วเอเชีย

เดอะ เภรี โฮเต็ล แบรนด์โรงแรมล่าสุดในเครือเดอะ สแตนดาร์ด ประกาศแผนดันธุรกิจ ตั้งเป้าขยายสาขาทั่วเอเชีย

แม้ว่าอุตสาหกรรมบริการและท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มสแตนดาร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล (Standard International) ที่บริหารแบรนด์โรงแรมชื่อดังอย่างเดอะ สแตนดาร์ด (The Standard) และบังก์เฮาส์
(Bunkhouse) ได้เปิดตัวโรงแรมใหม่ถึง 2 แห่งที่ประเทศไทยภายใต้ชื่อ เดอะ เภรี โฮเต็ล (The Peri Hotel) เสริมไลน์อัปล่าสุดในเครือ โดยอาศัยชื่อเสียงที่กลุ่มสแตนดาร์ด อินเตอร์เนชั่นแนลได้สั่งสมมายาวนานกว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมที่น านวัตกรรมและการออกแบบระดับโลกมาผสมผสานตลอดถึงความโดดเด่นด้านการพัฒนา การปฏิบัติการ เอกลักษณ์ของร้านอาหารและเครื่องดื่ม การตลาด การสื่อสารองค์กร เทคโนโลยี โครงสร้างในการบริหารจัดการรายได้และยอดขายที่โดดเด่น

เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 แบรนด์เดอะ เภรี โฮเต็ล ได้เปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่ถึง 2 แห่งในประเทศไทย ในทำเลที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในระยะไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ได้แก่ เดอะ เภรี โฮเต็ล เขาใหญ่ และเดอะ เภรี โฮเต็ล หัวหิน โดยโรงแรมทั้ง 2 แห่งนี้สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ด้านการบริการของแบรนด์ซึ่งเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและจุดประกายการมีส่วนร่วมของผู้คน อีกทั้งยังเน้นย้ำพันธกิจหลักเพื่อช่วยสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในละแวกโรงแรม

“เราได้ปั้นและเปิดตัวแบรนด์เดอะ เภรี โฮเต็ล ในช่วงที่เกิดโรคระบาด” อามาร์ ลาลวานี ซีอีโอ
กลุ่มสแตนดาร์ด อินเตอร์เนชนั่ แนล กล่าว “นับเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ง่ายดาย แต่การตัดสินใจเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นและมองสิ่งต่างๆ ในแง่บวกนั้นเป็นสิ่งที่มีความหมายส าหรับทีมงานของเรา และ
ภาคอุตสาหกรรม แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ท้าทายมากมาย การด าเนินงานของเดอะ เภรี
โฮเต็ล เป็นไปอย่างสวยงาม และตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะขยายแบรนด์ให้เติบโตต่อไปอีกขั้น คอนเซ็ปต์ของแบรนด์เดอะ เภรี โฮเต็ลเป็นแนวคิดที่เหมาะสมอย่างยิ่งในช่วงเวลาเช่นนี้ ซึ่งเป็นเวลาที่นักเดินทางต่างมองหาวิธีการที่จะกลับไปดื่มด ่ากับความสุขเล็กๆ ในชีวิตและเชื่อมต่อซึ่งกันและกันกับคนรอบตัว แบรนด์เดอะ เภรี โฮเต็ลช่วยสนับสนุนเจ้าของธุรกิจโรงแรมให้สามารถนำทรัพย์สินโรงแรมที่มีอยู่เดิมมา ปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้เข้าพักรุ่นใหม่ๆ ที่ชื่นชอบสไตล์ของเรา”

โดยเดอะ เภรีโฮเต็ล นำเสนอการบริหารโรงแรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างโดดเด่นสำหรับเจ้าของธุร กิจโรงแรมที่มองหาการดำเนินการโรงแรมอย่างแตกต่างและเป็นอิสระ โดยชูความโดดเด่นด้านการเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์แบบมีหลักการและการบริหารโรงแรมอย่างเป็นทีม ของ กลุ่มสแตนดาร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลที่ไม่มีใครเทียบติด มากกว่าที่จะเน้นการบริหารโรงแรมแบบโดยล าพัง

ทีมผู้บริหารของเดอะ เภรี โฮเต็ล ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าของธุรกิจโรงแรมในทุกๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับปรุงและการดูแลการปฏิบัติงานเพื่อช่วยจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ แบรนด์เดอะ เภรี ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์มากกว่าแค่การยึดถือตามหลักการ โดยแนวคิดนี้ยังรวมถึงแผนการปรับปรุงโรงแรมตามข้อตกลง ท าให้แบรนด์เดอะ เภรีมีความแตกต่างจากแบรนด์ที่กำกับดูแลโดยเครือโรงแรมใหญ่ๆ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวด

แม้ว่าการเปิดตัวโรงแรมจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ท้าทายมากที่สุดเท่าที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางจะเคยประสบมา การดำเนินงานของเดอะ เภรี โฮเต็ล หัวหิน และเดอะ เภรี โฮเต็ล เขาใหญ่ หลังการรีแบรนด์ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและประสิทธิภาพของการน าโรงแรมเดิมมาออกแบบใหม่ ตลอดถึงโปรแกรมต่างๆ อันครบรส และโครงสร้างของแพลตฟอร์ม จา กเดอะ สแตนดาร์ด อินเตอร์เนชั่นแนลที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยส่งเสริมทั้งธุรกิจโรงแรมเองและเจ้าของธุรกิจ

ความเข้าใจในชุมชนประกอบกับความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่แสดงถึงความใส่ใจทั้งนักท่องเที่ยวและผู้คนในชุมชนคือหัวใจหลักในการปรับปรุงโรงแรมภายใต้แบรนด์เดอะ เภรี

สำหรับโรงแรมที่หัวหิน เราได้เปิดตัวด้วยคอนเซ็ปต์อาหารและเครื่องดื่ม ใหม่ผ่านร้านอาหารทั้งหมด 3 ร้าน ได้แก่ ร้านอาหารชาวมง (Chow Mong) เภรี เซิร์ฟ ลอดจ์ (Peri Surf Lodge) และติกิ บาร์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบาร์ค็อกเทล ภายหลังการประกาศเปิดตัวแบรนด์ใหม่ เดอะ เภรี โฮเต็ล หัวหิน มีรายได้จากบริการอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 37 ในด้านห้องพัก แม้ว่าที่ผ่านมาจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับโรงแรมในการดึงดูดผู้มาเข้าพักแบบค้างคืน แต่เดอะ เภรี โฮเต็ล หัวหินยังมีสัดส่วนรายได้ต่อห้องพักที่มีจ าหน่าย (Revenue Per Available Room หรือ RevPAR) ที่ขาดทุนน้อยกว่าเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับโรงแรมคู่แข่งในตลาด (โดยเดอะ เภรี โฮเต็ล หัวหิน มีสัดส่วนรายได้ต่อห้องพักที่ลดลงเพียงร้อยละ 25 ในขณะที่โรงแรมคู่แข่งมีรายได้ต่อห้องพักลดลงถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับทั้งตลาด)

ส าหรับเดอะ เภรี โฮเต็ล เขาใหญ่ นั้นมีจุดเด่นด้านทำเลที่รายล้อมด้วยทัศนียภาพของขุนเขาจึงสามารถสร้างสรรค์บรรยากาศในแบบที่พักบนภูเขาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารและกิจกรรมที่น่าสนใจใหม่ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารชาวบ้าน (Chow Barn) ที่ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาซึ่งโอบล้อมไปด้วยป่าเขียวชอุ่มและธรรมชาติ และยังโดดเด่นด้วยเสน่ห์ของกรรมวิธีการปรุงอาหารในแบบชาวบ้านแท้ๆ ที่ดึงรสชาติดั้งเดิมของเมนูอาหารรอบกองไฟได้อย่างไร้ที่ติ เดอะ เภรี โฮเต็ล เขาใหญ่ ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจใกล้เคียงกับสาขาที่หัวหิน

เช่นเดียวกับแบรนด์ในเครืออย่างเดอะ สแตนดาร์ดและบังก์เฮาส์ แบรนด์เดอะ เภรี ได้ผสานเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นต่างๆ มาน าเสนอผ่านเมนูอาหารและเครื่องดื่ม โดยยังช่วยลดการพึ่งพาการท่องเที่ยว แบบข้ามเขตและเสริมฐานลูกค้าให้แข็งแกร่งและมีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อช่วยสร้างกระแสรายได้ให้กับทางโรงแรม

นอกจากนี้ เดอะ เภรี ยังอยู่ภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ชั้นน า และทีมงานผู้บริหารมากความสามารถจากบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของกลุ่มสแตนดาร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล

0 comments on “เดอะ เภรี โฮเต็ล แบรนด์โรงแรมล่าสุดในเครือเดอะ สแตนดาร์ด ประกาศแผนดันธุรกิจ ตั้งเป้าขยายสาขาทั่วเอเชีย

Leave a Reply

%d bloggers like this: